Mengautomaten

Bieden veiligheid.

Onze modelrange thermische mengautomaten hebben installateurs in Europa tot helden gemaakt. De fundamentele eisen voor veiligheid van het drinkwatersysteem omvat het voorkomen van twee belangrijke factoren: legionella en verbrandingstemperatuur.